Анкета за подбор на участниците в курса по програмиране за напреднали - 2007


Здравейте,

Както вероятно вече знаете, това през лятото на тази година ДАВИД Холдинг организира курс по програмиране за напреднали предназначен за ученици от училищата в Казанлък и региона. Участието в този курс ще бъде безплатно, но участниците в него ще бъдат избрани измежду попълнилите тази анкета ученици от екипа отговарящ за курса.

Анкетата не представлява изпит и съответно няма верни и грешни отговори. Тя е нашият начин да изберем тези сред кандидатите, които са на необходимото за посещаване на курса ниво. След приключване на периода за попълване на анкетата, ще направим анализ на резултатите, ще насрочим дати за провеждане на курса, ще уточним програмата и ще поканим избраните да участват в курса. Ако не сте сред тях, горе главата - за в бъдеще е заплануван и отделен курс за начинаещи/желаещи програмисти, а и винаги ще имате време да наваксате! :)

Трябва да уточним още наколко малки детайла. Личната информация събрана тук ще бъде използвана само и единствено за целите на провеждания курс, т.е. тя няма да бъде предоставяна под каквато и да е била форма на трети лица без вашето изрично съгласие. Всякаква друга информация за курса можете да черпите на сайта на академичната ни програма: http://acad.david.bg/, както и на нейния форум на адрес: http://acad.david.bg/forum/. Ценим вашето мнение, така че не пропускайте възможността да го дадете! :)

 1. Трите ви име:
 2. Вашият ЕГН:
 3. Училище:
 4. Клас/курс/паралелка:
 5. Телефонен номер за контакт (за предпочитане мобилен):
 6. E-Mail адрес за контакт:
 7. От колко време приблизително се занимавате с разработка ?
 8. Какъв тип приложения сте писали до момента ?
 9. На какви операционни системи са работили нещата разработвани от вас до сега ?
 10. С кои езици за разработка можете да боравите ?
 11. Какви среди за разработка сте използвали ?
 12. С какви бази данни сте работили ?
 13. Можете ли да дадете връзки към разработвани от вас проекти или такива с ваше участие ?
 14. Кажете две думи за структурното програмиране ?
 15. Как оценявате опита си в процедурното програмиране ?
 16. Запознати ли сте с обектно-ориентираното програмиране ?
 17. Какво ви говори терминът компонентно-базиран софтуер ?