Връщане към Курсове

Курс по уеб програмиране (2014)

Курсът по уеб програмиране цели да запознае участниците с основите на разработката на уеб сайтове и приложения. За целта програмата е разделена на три модула – HTML, CSS и JavaScript, всеки от които се преподава в рамките на двудневни, целодневни занятия включващи, както лекционен материал, така и упражнения на място.

За нуждите на даваните по време на курса самостоятелни упражнения и проекти (а и в случай, че желаете да използвате свой собствен лаптоп по време на курса), можете да използвате Microsoft Visual Studio Express 2013 for Web (прочетете публикацията ни за безплатен софтуер от Microsoft и каналите, по които можете да се сдобиете с такъв като учащ). Като алтернатива, можете да използвате и всеки модерен HTML/CSS/JavaScript и/или текстов редактор, напр. Notepad++.

Курсът е безплатен. Записването за курса става след попълване на анкета за участие и подбор на участниците поради ограничения брой места.

Ето и малко допълнителна информация за курса и неговото провеждане:

За допълнителна информация, следете страницата ни във Facebook и/или профила ни в Twitter.

За да добавите видите всички събития на ДАВИД академия и да ги добавите в своя календар, посетете страницата „Календар„.

Постоянен линк към тази тема: https://acad.david.bg/kursove/2014-kurs-po-ueb-programirane/

Програма на курс по уеб програмиране (2014)

Част 1 — HTML Въведение в HTML Елементи и тагове Meta съдържание Структуриране на текст Хипервръзки Изображения Таблици Списъци Форматиране на таблици Форми Въведение в HTML5 Структуриране на страница Форми и валидиране Аудио и видео Помощни материали: http://www.w3schools.com/html/ Част 2 — CSS Въведение в CSS Селектор, свойство, стойност Форматиране на текст, списъци, таблици Цветове и …

Анкета за участие в курсa по уеб програмиране (2014)

Зарежда се…

Материали за курс по уеб програмиране (2014)

№ Тема Дата Материал Изтегляне Преглед 0. Курс по уеб програмиране (2014) 12.4.2014 проекти изтегли видеозаписи виж 1. HTML 12-13.4.2014 лектор Тодор Пашов презентация изтегли виж проекти изтегли видеозапис, група 1 — * видеозапис, група 2 — * 2. CSS 26-27.4.2014 лектор Тодор Пашов презентация изтегли виж проекти изтегли видеозапис, група 1 скоро видеозапис, група …

Първа курсова задача за курс по уеб програмиране (2014)

Публикуваме условието на първата курсова задача за курса по уеб програмиране (2014). Срокът за предаване на задачата е 3.5.2014 г.. Решенията си изпращайте като архив на електронния адрес на академията. За да бъде приета за успешно изпълнена курсовата задача, решението ви трябва да покрива всички изисквания. Изпълнението на допълнителните задачи не е задължително. Личен сайт …

Втора курсова задача за курс по уеб програмиране (2014)

Публикуваме условието на втората курсова задача за курса по уеб програмиране (2014). Срокът за предаване на задачата е 31.5.2014 г.. Решенията си изпращайте като архив на електронния адрес на академията. За да бъде приета за успешно изпълнена курсовата задача, решението ви трябва да покрива всички изисквания. Изпълнението на допълнителните задачи не е задължително. Личен сайт с оформление (CSS) …

Трета курсова задача за курс по уеб програмиране (2014)

Публикуваме условието на третата курсова задача за курса по уеб програмиране (2014). Срокът за предаване на задачата е 31.5.2014 г.. Решенията си изпращайте като архив на електронния адрес на академията. За да бъде приета за успешно изпълнена курсовата задача, решението ви трябва да покрива всички изисквания. Изпълнението на допълнителните задачи не е задължително. Числочитател Описание Да се направи …

Четвърта курсова задача за курс по уеб програмиране (2014)

Публикуваме условието на третата курсова задача за курса по уеб програмиране (2014). Срокът за предаване на задачата е 7.6.2014 г.. Решенията си изпращайте като архив на електронния адрес на академията. За да бъде приета за успешно изпълнена курсовата задача, решението ви трябва да покрива всички изисквания. Изпълнението на допълнителните задачи не е задължително. Телесен калкулатор Описание Да се направи …