Полезно

Тук ще намерите информация за полезни връзки и материали, в частност страниците „Литература“ и “
Софтуер„.

Постоянен линк към тази тема: https://acad.david.bg/polezno/

Литература

Тук ще съберем препоръчителна литература за овладяване на добри практики в разработката на софтуер. Microsoft .NET Framework „Naming Guidelines“ – насоки за именоване, документация; „Програмиране за .NET Framework“ – Светлин Наков и колектив, Сайт на проекта; „Въведение в програмирането със C#“ – Светлин Наков, Веселин Колев и колектив, Сайт на проекта; „Programming Windows Phone 7“ …

Софтуер

На тази страница ще публикуваме полезни връзки към базов софтуер свръзан с разработката, като фокусът е върху нещата, които можете да получите безплатно: Microsoft Visual Studio: Microsoft Visual Studio 2013 Express; Microsoft Visual Studio 2012 Express; Microsoft Visual Studio 2010 Express; Microsoft Visual Studio 2008 Express Edition; Microsoft SQL Server: Microsoft SQL Server 2012 Express; …