Връщане към Курс по програмиране на C# (2013)

Материали за курс по програмиране на C# (2013)

Тема
Материал Изтегляне Преглед
0. Курс по програмиране на C# (2013)
презентация изтегли виж
проекти изтегли
помагало изтегли виж
упражнения изтегли виж
1. Въведение в компютърно програмиране и C#
презентация изтегли виж
2. Конзолен вход и изход. Условни преходи. Цикли. Масиви
презентация изтегли виж
3. Функции и методи. Рекурсия
презентация изтегли виж
4. Упражнение
5. Упражнение
6. Обектно-ориентирано програмиране. Класове и обекти. Членове. Видимост и капсулиране
презентация изтегли виж
7. Свойства. Индексатори. Наследяване. Изключения
презентация изтегли виж
8. Полиморфизъм. Абстракция. Шаблони. Вградени колекции
презентация изтегли виж
9. Делегати. Събития. Ламбда функции
презентация изтегли виж
10. Упражнение

За по-лесно изтегляне на материалите, може да използвате и пълния списък.

Постоянен линк към тази тема: https://acad.david.bg/kursove/2013-kurs-po-programirane-na-csharp/materiali/