Връщане към Курс по уеб програмиране (2014)

Програма на курс по уеб програмиране (2014)

Част 1 — HTML

 1. Въведение в HTML
 2. Елементи и тагове
 3. Meta съдържание
 4. Структуриране на текст
 5. Хипервръзки
 6. Изображения
 7. Таблици
 8. Списъци
 9. Форматиране на таблици
 10. Форми
 11. Въведение в HTML5
 12. Структуриране на страница
 13. Форми и валидиране
 14. Аудио и видео

Помощни материали:

Част 2 — CSS

 1. Въведение в CSS
 2. Селектор, свойство, стойност
 3. Форматиране на текст, списъци, таблици
 4. Цветове и фон
 5. Идентификация и групиране на елементи
 6. CSS Box Model
 7. Border, margin, padding
 8. Позициониране на елементи
 9. Псевдокласове и псевдоелементи

Помощни материали:

Част 3 — JavaScript

 1. Въведение в JavaScript
 2. Коментари
 3. Запазени думи
 4. Идентификатори
 5. Типове данни
 6. Литерали
 7. Променливи
 8. Оператори, изрази и съждения
 9. Условия, условни преходи и оператори
 10. Функции
 11. Цикли
 12. Масиви
 13. Обекти
 14. Document Object Model (DOM)
 15. jQuery

Помощни материали:

Постоянен линк към тази тема: https://acad.david.bg/kursove/2014-kurs-po-ueb-programirane/programa/

Коментари

 1. […] Програма на курс по уеб програмиране (2014) […]