Връщане към Курс по уеб програмиране (2014)

Материали за курс по уеб програмиране (2014)

Тема Дата
Материал Изтегляне Преглед
0. Курс по уеб програмиране (2014) 12.4.2014
проекти изтегли
видеозаписи виж
1. HTML 12-13.4.2014
лектор Тодор Пашов
презентация изтегли виж
проекти изтегли
видеозапис, група 1 *
видеозапис, група 2 *
2. CSS 26-27.4.2014
лектор Тодор Пашов
презентация изтегли виж
проекти изтегли
видеозапис, група 1 скоро
видеозапис, група 2 виж
3. JavaScript 1/2 10-11.5.2014
лектор Валери Дачев
презентация изтегли виж
проекти изтегли
видеозапис, група 1 скоро
видеозапис, група 2 скоро
4. JavaScript 2/2 17-18.5.2014
лектор Валери Дачев
презентация изтегли виж
проекти изтегли
видеозапис, група 1 виж
видеозапис, група 2 виж
Забележки
* Поради технически проблеми, липсва запис от съответното занятие.

За по-лесно изтегляне на материалите, може да използвате и пълния списък или споделената папка в OneDrive.

Постоянен линк към тази тема: https://acad.david.bg/kursove/2014-kurs-po-ueb-programirane/materiali/