Връщане към Курс по информационни технологии (2013)

Материали за курс по информационни технологии (2013)

Тема
Материал Изтегляне Преглед
0. Курс по информационни технологии (2013)
презентация изтегли виж
проекти изтегли
помагало изтегли виж
упражнения изтегли виж
1. Desktop приложения. Windows Forms. Windows Presentation Foundation
презентация изтегли виж
2. Бази данни. Системи за управление на бази данни. SQL
презентация изтегли виж
3. ADO.NET. LINQ to SQL
презентация изтегли виж
4. XML. XSD. XML в .NET Framework
презентация изтегли виж
5. HTTP & Web Services
презентация изтегли виж
6. ASP.NET Web Forms
презентация изтегли виж
7. ASP.NET MVC
презентация изтегли виж
8. Windows Phone
презентация изтегли виж
9. Упражнение
10. Упражнение

За по-лесно изтегляне на материалите, може да използвате и пълния списък.

Постоянен линк към тази тема: https://acad.david.bg/kursove/2013-kurs-po-informatsionni-tehnologii/materiali/