Връщане към Състезания

Състезание по програмиране (2016)

ДАВИД академия обявява състезание по програмиране за напреднали.

Какво представлява състезанието?

Състезанието оценява изпълнението на поставена от екипа задача по публикувано на сайта задание. Срокът за разработка е три месеца от публикуване на заданието.  Екипът оценява решенията в рамките на един месец, като в това време може да покани авторите да защитят своите решения (като по този начин докажат своето авторство и обосноват взетите от тях при разработката решения).

Кой може да участва?

В състезанието могат да взимат участие ученици от училищата на територията на община Казанлък.

Забележка: С изпращане на решение, участниците се съгласяват с условията на състезанието.

Може ли да участва екип?

Не. Задачата трябва да бъде изпълнена и да може да бъде защитена индивидуално.

Какъв е крайният срок за предаване на решенията?

Крайният срок за предаване на решенията е 01.02.2017 г. (включително).

Забележка: Решения изпратени след този период няма да бъдат разглеждани.

Как се предават решенията?

Решенията следва да бъдат изпращани на имейл адреса на ДАВИД академия под формата на архив, връзка към такъв или връзка към GitHub, BitBucket или друго хранилище.

Забележка: Решения съдържащи вируси или зловреден код няма да бъдат разглеждани.

Как се класират решенията?

Класирането на решенията се оценяват по следните критерии:

  • Допустимост – авторът е само един и отговаря на посочените критериите за участие
  • Пълнота – предоставеното решение е пълно и съдържа всичко необходимо за неговата проверка
  • Изпълнение на заданието – предоставеното решение изпълнява изискванията на заданието
  • Качество на кода – изходният код е четим, разбираем и максимално опростен

Какви са наградите?

Наградният фонд е, както следва:

  1. Първо място – 1000 лв.
  2. Второ място – 600 лв.
  3. Трето място – 400 лв.

Синтезирано до тук

Постоянен линк към тази тема: https://acad.david.bg/sustezaniya/2016-sustezanie-po-programirane/

Задание за състезанието по програмиране (2016)

Социален спам Социален спам Конкурсна задача на ДАВИД академия Въведение Настоящият документ описва основите на система за управление на социална мрежа с възможност за изпращане, препращане и оценка на съобщения. Функционално описание Социалната мрежа е изградена от равноправни потребители. Потребители Социалната мрежа е изградена от равноправни потребители. Потребителите се регистрират с уникален имейл и парола. …