Връщане към Курс по уеб програмиране (2014)

Втора курсова задача за курс по уеб програмиране (2014)

Публикуваме условието на втората курсова задача за курса по уеб програмиране (2014).

Срокът за предаване на задачата е 31.5.2014 г.. Решенията си изпращайте като архив на електронния адрес на академията. За да бъде приета за успешно изпълнена курсовата задача, решението ви трябва да покрива всички изисквания. Изпълнението на допълнителните задачи не е задължително.

Личен сайт с оформление (CSS)

Описание

Да се преработи персоналния сайт разработен в рамките на първата курсова задача, така че семантичните тагове и съдържанието му да се запазят, но да бъде направено подходящо оформление.

Изисквания

 • Оформлението да бъде изнесено като външен CSS файл с наименование „style.css„;
 • Файлът с оформлението трябва да представлява валиден CSS файл (за проверка на валидността може да използвате инструмента на W3C);
 • За целите на оформлението, HTML елементите трябва да имат единствено „id“ и „class“, но не и „style“, атрибути;
 • Нормалният шрифтът на страниците да бъде „Open Sans“, „sans-serif“ с големина 13 пункта;
 • Фонът на страниците да бъде със солиден цвят с код ‘#aedfe5’, а текстът – черен;
 • Хипервръзките трябва да бъдат с цвят с код ‘#489cdf’. Ако са посетени, цветът трябва да бъде с код ‘#b40404’;
 • Хипервръзките трябва да бъдат подчертани, единствено ако мишката е над тях;
 • Всяка от частите да има следното оформление:
  • горен колонтитул (header) – центрирана на екрана лента със следното оформление:
   • Широчина – 900 пиксела;
   • Фон – неповтаряща се картинка с надпис разположена в горния ляв ъгъл на лентата;
   • Височината – да съвпада с тази на картинката използвана за фон;
  • навигация (nav) – центрирана на екрана лента със следното оформление:
   • Широчина – 900 пиксела;
   • Фон – солиден в цвят с код ‘#2580c6’;
   • Височината – да е достатъчна, за да събере подредените хоризонтално хипервръзки към страниците на сайта;
  • съдържание – центрирана на екрана лента със следното оформление:
   • Широчина – 900 пиксела;
   • Фон – солиден в бял цвят;
   • Височината – най-малко 400 пиксела, но с възможност за нарастване с увеличаване на съдържанието;
  • долен колонтитул (footer) – центрирана на екрана лента със следното оформление:
   • Широчина – 900 пиксела;
   • Фон – солиден в цвят с код ‘#2eccfa’;
   • Височината – да е достатъчна, за да събере съдържащият се вътре текст;

Допълнителни условия (за ентусиасти)

 • Направете (използвайки единствено семантичния HTML таг <footer> и CSS) така, че позицията на долният колунтитул да бъде постоянна в долната част на браузера.

Допълнителна информация

Постоянен линк към тази тема: https://acad.david.bg/kursove/2014-kurs-po-ueb-programirane/kursova-zadacha-2/