Връщане към Училищен курс по програмиране на C# (2013/2014)

Материали за училищен курс по програмиране на C# (2013/2014)

Тема Дата
Материал Изтегляне Преглед
0. Училищен курс по програмиране на C# (2013/2014) 9.11.2013
презентация изтегли виж
проекти изтегли
помагало изтегли виж
упражнения изтегли виж
видеозаписи виж
1. Компютърно програмиране. Основи на езика C# 9.11.2013
лектор Валери Дачев
презентация изтегли виж
видеозапис, група 1 виж
видеозапис, група 2 виж
2. Конзолен вход и изход. Условни преходи. Цикли 23.11.2013
лектор Александър Далемски
презентация изтегли виж
видеозапис, група 1 виж *
видеозапис, група 2 виж
3. Масиви. Многомерни масиви 07.12.2013
лектор Александър Далемски
презентация изтегли виж
видеозапис, група 1 виж *
видеозапис, група 2 виж *
4. Функции и методи. Често използвани методи 21.12.2013 **
лектор Валери Дачев
презентация изтегли виж
видеозапис, група 1 виж
видеозапис, група 2 виж
5. Рекурсия 11.01.2014
лектор Валери Дачев
презентация изтегли виж
видеозапис, група 1 виж
видеозапис, група 2 виж
6. Преговор и упражнения 25.01.2014
7. Обектно-ориентирано програмиране. Класове. Обекти. Структури. Полета 08.02.2014
лектор Александър Далемски
презентация изтегли виж
видеозапис, група 1 виж
видеозапис, група 2 виж
8. Методи. Конструктори и деструктори 22.02.2014
лектор Валери Дачев
презентация изтегли виж
видеозапис, група 1 виж
видеозапис, група 2 виж
9. Наследяване. Видимост и капсулиране 08.03.2014
лектор Александър Далемски
презентация изтегли виж
видеозапис, група 1 виж
видеозапис, група 2 виж
10. Свойства. Индексатори. Статични членове 22.03.2014
лектор Александър Далемски
презентация изтегли виж
видеозапис, група 1 виж *
видеозапис, група 2 виж
11. Полиморфизъм (част 1): Презаписване на членове. Презаписване на оператори. Предефиниране на членове 05.04.2014
лектор Валери Дачев
презентация изтегли виж
видеозапис, група 1 виж
видеозапис, група 2 виж
12. Полиморфизъм (част 2): Абстракция. Интерфейси. Шаблони. Вградени колекции 19.04.2014
лектор Александър Далемски
презентация изтегли виж
видеозапис, група 1 виж *
видеозапис, група 2 виж
13. Обработка на грешки. Анотации и отражение 03.05.2014
лектор Валери Дачев
презентация изтегли виж
видеозапис, група 1 скоро
видеозапис, група 2 скоро
14. Делегати. Събития. Ламбда функции 17.05.2014
лектор Александър Далемски
презентация изтегли виж
видеозапис, група 1 виж
видеозапис, група 2 виж
15. Преговор и упражнения 01.06.2014 ***
16. Решаване на задачите от курса 14.06.2014 ****
Забележки
* Поради технически проблеми, липсват някои части от записа.
** Занятието съвпада с първия ден от коледната ваканция.
*** Занятието е след края на учебната година за 1-4 клас и 12 клас.
**** Занятието е след края на учебната година за 1-8 клас и 12 клас.

За по-лесно изтегляне на материалите, може да използвате и пълния списък или споделената папка в OneDrive.

Постоянен линк към тази тема: https://acad.david.bg/kursove/2013-2014-uchilishten-kurs-po-programirane-na-csharp/materiali/

Коментари

  1. […] Материали за училищен курс по програмиране на C# (2013/2014) […]

  2. […] Материали за училищен курс по програмиране на C# (2013/2014) […]

  3. […] Материали за училищен курс по програмиране на C# (2013/2014) […]