Връщане към Курс по програмиране за напреднали (2012)

Програма на курса по програмиране за напреднали (2012)

Водещи: Валери Дачев, Александър Далемски и Ивелин Моллов, ДАВИД Холдинг АД

Целта на курса е да въведе участниците във фундаментите на съвременното приложно програмиране, предполагайки че те имат базови познания в областта на софтуерната разработка. Краткият период на провеждане на курса няма да позволи пълно запознаване със съответните области и затова целта е на участниците да бъде даден добър старт в областта и възможност сами да определят своята насоченост.

Курсът ще се провежда езика за програмиране C#, система за управление на бази данни Microsoft SQL Server и в среда за разработка на приложенията Microsoft Visual Studio.

Общата продължителност на курса е 40 часа, които при нужда ще бъдат увеличени.

Следва програмата на самия курс:

 1. Общи слова
 2. Основи на обектното програмиране.

  (с елементи на C#)

  1. Абстракция на данните. Класове и обекти. Видимост.

   (или какво ще сънуваме от тук нататък)

  2. Наследяване. Композиция.

   (или Слънчевата система през погледа на програмиста)

  3. Override и Overload;

   (или как да се загубим в собствения си код)

  4. Абстрактни класове. Интерфейси.

   (или с какво се занимават софтуерните архитекти)

  5. Полиморфизъм;

   (и защо аджеба се занимават софтуерните архитекти)

  6. Обработка на грешки. Работа с изключения.

   (и още – как да оставим днешната работа за утре)

 3. Основи на XML.

  (с неоценимата помощ на текстови редактори)

  1. Що е то XML (eXtensible Markup Language);

   (и защо XML ще замени есперанто)

  2. Що е то XSLT (eXtensible Stylesheet Language for Transformations)?

   (или въведение в езиковите преводи)

  3. Що е то XSD (XML Specification Definition)?

   (или да обясним XML говорейки XML)

  4. Приложение: Персистенция. Interoperability. Web услуги.

   (или защо си губим времето с XML)

 4. Работа със системи за управление на бази данни (СУБД)

  (Microsoft SQL Server for newbies)

  1. Основи на базите данни. Видове бази данни;

   (и по какво се различават от бозите данни)

  2. Архитектура на СУБД;

   (или нервите на коя част от нервната ни система са ни спестили)

  3. Организация на СУБД;

   (или първи опит да се загубим в термини)

  4. DDL, DCL и DML в едно – Structured Query Language (SQL).

   (неочаквана добра комбинация – да научим английски с бази данни)

 5. .NET Framework
 6. Desktop приложения:

  (или какво стои зад цъкането с мишката)

  1. Въведение. Предимства и недостатъци;
  2. Windows Forms
  3. Windows Presentation Foundation (WPF).
 7. Web приложения:

  (или какво НЕ правят web дизайнерите)

  1. Въведение. Предимства и недостатъци;
  2. Особености и ограничения на HTTP протокола;
  3. Основи на (X)HTML & Java Script;
  4. AJAX и JSON;
  5. Web Forms;
  6. ASP.NET MVC.
 8. Web услуги:

  (или как да си говорим с останалия свят)

  1. Описание и приложение;
  2. Особености и изисквания. Приложение;
  3. Спецификации на услугите;
  4. Прилики и разлики с web приложенията.
 9. Практики в разработката.

  (или религиозните войните между разработчиците)

  1. Трислойна архитектура на решенията;

   (или принципът „Разделяй и владей”)

  2. Бележки по освобождаването на паметта;

   (или кой ще ни чисти бъкиите)

  3. Отличителни белези на лошия код. Примери;

   (или „Опознай врага… за да го обикнеш”)

  4. Що е то UML и кой го ползва?

   (и защо няма да го ползваме ние)

 10. Разработка на софтуерно решение.

  (Putting it all together… или повече действие, по-малко приказки)

  1. Формулиране на основните изисквания;

   (или симулация на преговори с клиент – тест за издръжливост)

  2. Базова архитектура на решението. Интерфейси за работа;

   (или увод в строителството)

  3. План и разпределение на работата;

   (или защо трябва да започнем от мазето)

  4. Дизайн на базите от данни;

   (или как да си подредим гардероба)

  5. Дизайн на базовите класове и основната библиотека;

   (или как се излива бетонна плоча)

  6. Имплементация;

   (известна още като „черната работа“)

  7. Тестване на проекта и изчистване на грешки.

   (или отработване на фразата „Роди ме, мамо, тъпа, аз сама ще се изруся.“)

 11. Окончание.

  (или кратко въведение в алкохолизма на програмистите)

Постоянен линк към тази тема: https://acad.david.bg/kursove/2012-kurs-po-programirane-za-naprednali/programa/