It has begun!

Здравейте!

Първото занятие на курса вече мина. След като се събрахме в 10:00 на служебния вход на Дом на културата „Арсенал“, се настанихме в залата предвидена за курса. Поговорихме си за фирмата, за курса, за програмирането и много обстойно за XML, XSLT и XSD, както и за техните приложения. Видяхме и някои примери.

Обещах на присъстващите да кача нещата, които мога на този сайт. Ето някои полезни връзки свързани с курса и преподадения днес материал:

Допълнителни въпроси можете да задавате лично на курса или във форумите на сайта.

До утре в 10:00! 🙂

Постоянен линк към тази тема: https://acad.david.bg/2007/08/15/it-has-begun/