Втори ден на курса по програмиране и материали

Здравейте отново!

Изниза се и вторият ден на курса по програмиране за напреднали. Приключихме с въведението си в обектно-ориентираното програмиране и програмирането на C# и илюстрирахме казаното с някои примери.

Втората част от деня премина предимно в разяснение на XML стандарта и свързаните с него XSD и XSLT стандарти. Разработихме и няколко примерчета свързани с това на .NET Framework. Със затварянето на тази темата наваксахме изоставането и третият ден ще започне с презентациите на Александър Далемски посветени на работата с бази данни.

Материалите традиционно са достъпни с връзка от страницата на курса, като днешните попълнения включват:

  • Допълнени (и коригирани) примери и презентации за обектно-ориентираното програмиране;
  • Примери и (все още не съвсем пълни) презентации за XML;
  • Презентации и примери за частта посветена базите данни.

Ами това е засега! До утре! 🙂

Постоянен линк към тази тема: https://acad.david.bg/2012/09/04/vtori-den-nakursa-po-programirane-i-materiali/