Приключи курсът по програмиране на C# за преподаватели

Здравейте,

Както вече съобщихме, тази година решихме да организираме курс по програмиране на C# за преподаватели от ПМГ „Никола Обрешков“ – Казанлък. Целта на курса беше да запознае преподавателите с езика за програмиране и заедно да оценим възможностите за преподаването му в извънкласна форма на обучение.

Разбира се, програмата на курса се изчерпа по-бързо, отколкото при стандартен (макар и интензивен) курс, като бяха споделени редица идеи за начините за разпределение и преподаване на материала пред ученици.

На базата на обратната връзка и допълнителната информация, която получихме, установихме, че партньорството между ДАВИД Холдинг АД и Природо-математическата гимназия може да се окаже ключово, както в повишаването на квалификацията на преподавателите, така и на нивото на обучение в училището. Също така набелязахме и някои конкретни действия за двете страни, които да спомогнат за постигането на поставените цели.

Или накратко… очаквайте включване! 🙂

Постоянен линк към тази тема: https://acad.david.bg/2013/09/16/priklyuchi-kursat-po-programirane-na-csharp-za-prepodavateli/