Курс по програмиране за напреднали

Това лято ДАВИД Холдинг АД ще проведе едномесечен Курс по програмиране за напреднали в Казанлък. Той ще бъде безплатен и предназначен за ученици от средните училища с опит и потенциал в областта на информатиката. Занятията ще се водят от някои от програмистите в компанията и ще протичат под формата на презентация с последващи практикум и дискусия.

Целият курсът ще е едновременно теоретичен и практически. Темите ще засягат най-съвременните методи за разработка на приложения и сайтове (обектно-ориентирано програмиране, компонентни модели и т.н.), като в практическата част тези технологии ще бъдат реализирани на няколко различни езика (JavaScript, PHP, Delphi, C# и Java) с помощта на съответните развойни среди.

За точното определяне на нивото на курса, както и на участниците в него, всички кандидати са поканени да попълнят анкетата, която по-късно ще бъде публикувана на този сайт. Предстои да бъде насрочено и началото и да се определи продължителността на курса.

Допълнителни въпроси за курса може да задавате в неговия форум.

Постоянен линк към тази тема: https://acad.david.bg/2007/04/21/kurs-po-programirane-za-naprednali/